Suara Rakyat

melaporkan berita yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pembaca, dan menampung segala aspirasi yang keluar dari pemikiran rakyat untuk kemajuan bangsa dan negara